Under våren kommer bron till Lillforsholmen att förnyas. Bron får ej användas då arbetet pågår.

H. Styrelsen