Bevakning i hamnen

Reservera din vakttur i kalendern som finns i vaktstugan, så att du har en tur på försommaren och en på sensommaren.

Den som har inlöst båtplats, men inte har reserverat sina vaktturer inom utgången av april, godkänner de turer som vaktchefen utdelar.

Vaktchef: Kennet Dalqvist, 044-3280628

Utöver vakterna finns det kameraövervakning på området.

Vaktbestämmelserna har ändrat. De nya bestämmelserna finns i vaktstugan.