Besiktning av båtar

Båtar besiktas enligt konstruktion, utrustning och seglingsområde i fyra olika klasser (öppet hav, kusten, skärgård eller skyddade vatten). Besiktningsklasserna, besiktningsföremål och utrustning hittar du här: www.purjehtija.fi

Grundbesiktning (skrovbesiktning)

Grundbesiktningen görs åt alla båtar med 5 år mellanrum och alltid när en båt anslutersig till båtklubben eller om en båt har bytits ägare

Årsbesiktning

Årsbesiktningen görs varje år när båten är segelfärdig.

Besiktningsmän

Båtbesiktning: Dan Andersson, 040-4508911

Båtbesiktning: Lasse Haapamäki, 050-5525363

Gasgranskning: Reijo Tuomi, 0400-252607, Kari Pasanen 040-7039132

Besiktning Måndagar 6.5-17.6.2019 i ÅMK:s båthamn kl:18:00 – 20:00

Grundbesiktning (skrovbesiktning) enligt överenskommelse.