Besiktning av båtar

Båtar besiktas enligt konstruktion, utrustning och seglingsområde i fyra olika klasser (öppet hav, kusten, skärgård eller skyddade vatten). Besiktningsklasserna, besiktningsföremål och utrustning hittar du här: www.purjehtija.fi

Grundbesiktning (skrovbesiktning)

Grundbesiktningen görs åt alla båtar med 5 år mellanrum och alltid när en båt anslutersig till båtklubben eller om en båt har bytits ägare

Årsbesiktning

Årsbesiktningen görs varje år när båten är segelfärdig.

Besiktningsmän

Båtbesiktning: Lasse Haapamäki 0505525363

Båtbesiktning: Antti Seppänen 0406353976

Gasgranskning: Reijo Tuomi, 0400-252607, Kari Pasanen 040-7039132