Besiktning av båtar

Båtar besiktas enligt konstruktion, utrustning och seglingsområde i fyra olika klasser (öppet hav, kusten, skärgård eller skyddade vatten). Besiktningsklasserna, besiktningsföremål och utrustning hittar du här: www.purjehtija.fi

Grundbesiktning (skrovbesiktning)

Grundbesiktningen görs åt alla båtar med 5 år mellanrum och alltid när en båt anslutersig till båtklubben eller om en båt har bytits ägare

Årsbesiktning

Årsbesiktningen görs varje år när båten är segelfärdig.

Besiktning i hamnen Måndagar 20.5 – 17.6 Kl 18 – 20

Besiktningsmän

Båtbesiktning: Patrik Nyholm 0407519671

Båtbesiktning: Dan Andersson 0404508911

Gasgranskning: Reijo Tuomi, 0400-252607