Välkommen till Åminnefors Motorbåtsklubb rf:s sidor!

Aktuellt

Vårmöte 6.3 2024

Vårmöte hålles onsdagen den 6.3.2024 kl 18:00 i Kajutan i båthamnen. På mötet behandlas ärenden enligt §15 i stadgarna. H. Styrelsen.

läs mer

Kamera

Netcam
Netcam