Händelsekalender 2024

Vårmöte i Kajutan 6.3 2024 kl 18:00

Vårtalko i hamnen:
15-16.4 Kl 17
6-7.5 kl 17

Öppna dörrars dag 18.5 2024 Kl 12-15

Höstmöte i kajutan 9.10 2024 Kl 18

Säsongsavslutning och talko i hamnen 12.10 2024 Kl 10