Måndagen 17.6 2024 utförs ingen besiktning i hamnen. Vid behov av besiktning kontakta Patrik Nyholm.