Talko i båthamnen 2-3.5.2022 kl.17:00

Öppna dörrars dag 7.5.2022 Kl 12-15
På öppna dörrars dagen har intresserade en möjlighet att bekanta sig med hamnen och dess verksamhet.
Under dagen har man också möjlighet att ansluta sig som medlem till ett förmånligare pris.

Besiktning i ÅMK:s båthamn Måndagar 23.5-13.6.2022 kl 18:00 – 20:00

Säsongavslutning och Talko i hamnen 8.10.2022 kl.10:00

Höstmöte i Kajutan Höstmöte i Kajutan 5.10.2022 kl.18:00