Talko i hamnen 17-18.4 Kl 17 och 8-9.5 kl 17

Öppna dörrars dag 13.5 Kl 12-15

Säsongsavslutning och talko i hamnen 9.10 Kl 10

Höstmöte i kajutan 11.10 Kl 18