Vårmöte i Kajutan 4.3.2020 kl.18:00

Talko i båthamnen 21-22.4.2020 kl.17:00

Talko i båthamnen 5-6.5.2020 kl.17:00

Öppna dörrars dag 9.5.2020 Kl 12-15

Besiktning i ÅMK:s båthamn 18.5-15.6.2020 Måndagar besiktning i ÅMK:s båthamn kl:18:00 – 20:00

Säsongavslutning och Talko i hamnen 3.10.2020 kl.10:00

Höstmöte i Kajutan 7.10.2020 kl.18:00