Besiktning i hamnen Måndagar 18.5 – 15.6 kl 18-20.

Besiktningen kostar 25eur och faktureras.

Besktningsmännen kontaktuppgifter hittar du här